Info_De_Mick - VZW Jeugd en cultuur

Ga naar de inhoud

Info_De_Mick

Clubs > De_Mick
Vriendenkring "De Mick"
Afdeling Ekeren-Schoonbroek-Rozemaai-Zandvliet
De Vriendenkring van De Mick is een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft het Woon-en Zorgcentrum en De Vrije Vlinder zowel financieel als moreel te steunen bij de realisatie van hun sociale doelstelling.
 
Hoewel het Woon-en Zorgcentrum en De Vrije Vlinder door de overheid worden gesubsidieerd, wordt lang niet alles vergoed. Vele noodzakelijke extra’s moeten betaald worden met eigen middelen of via supplementen door bewoners en gebruikers. Als sociale instelling gaan wij ervan uit dat iedereen, arm of rijk, recht heeft op even goede zorgen en willen we een gezondheidszorg in twee snelheden vermijden.
Om de dagprijs in het Woon-en Zorgcentrum zo laag mogelijk te houden, onnodige extra kosten in De Vrije Vlinder te vermijden, maar tegelijkertijd een moderne, aangepaste infrastructuur met individuele zorg op maat te garanderen, organiseert de Vriendenkring tal van activiteiten om zo de nodige fondsen in te zamelen.
De afdeling Ekeren-Schoonbroek-Rozemaai-Zandvliet van de Vriendenkring De Mick – voor velen nog gekend onder de naam “Sana De Mick”, is ontstaan in Ekeren in 1968 en in 1977 uitgebreid tot Schoonbroek-Rozemaai en in 1981 tot Zandvliet. Nog steeds is de afdeling actief in de Chalet en in Ekeren. Nog steeds met als doel geld in te zamelen voor de vzw Heropbeuring De Mick die intussen uitgegroeid is tot een gezondheidsinstelling met drie pijlers: een revalidatiecentrum, een woon-en zorgcentrum voor bejaarden en een tehuis voor volwassenen met een handicap (de Vrije Vlinder). De Mick gaat er prat op goede, kwaliteitsvolle zorgen aan te bieden tegen betaalbare prijzen. Dat kan alleen maar met de steun van de Vriendenkring.

De vriendenkring zit niet stil. De mosselsoupers blijven veel volk trekken. Vele malen nam de Vriendenkring deel aan  activiteiten in Ekeren. Kaartwedstrijden, biljartwedstrijden, rommelmarkten, … teveel om op te noemen. Activiteiten die mensen samen brengen en hen een gezellige tijd bezorgen. En die geld in het laatje van De Mick brengen.
Bestuur

Voorzitter
Greet v. Gool

Ere voorzitter
Ivonne Julliams

Onder voorzitter
Jan Kruyniers

Penningmeester +  secretaris
Michel Mees

Feestbestuurder:
Maria Mees
                                                      

Raadsleden:  
Marc Goossens, Karin Claessens,
Louisa Handig en Jacqueline de Beukelaer.

Wat doen wij?
 
Kaartwedstrijden
Rommelmarkt
Kalender
Alle rechten VZW Jeugd en Cultuur

Terug naar de inhoud